Nagelaten fragmenten (slot)

Nagelaten fragmenten (slot)

In deze derde en laatste bespreking over het eerste deel van de Nachlaß beginnen we waar we in de vorige bespreking zijn geëindigd; september 1872. Nietzsche was helemaal in de sfeer van Wagner en diens muziek (gedweep noemden sommigen het), was zelfs op uitnodiging van hem bij de eerstesteenlegging van het Festspieltheater in Bayreuth aanwezig en bezocht hem ook frequent in Tribschen waar Wagner toen nog woonde. Die Geburt der Tragödie aus dem Geiste der Musik was verschenen en ook…

Lees Meer Lees Meer

Filosoof. What’s in a name?

Filosoof. What’s in a name?

Door een studie naar de menselijke psyche te volgen en deze studie psychologie met een eigen onderzoek af te ronden, geeft het de student de algemeen en al lang geaccepteerde betiteling ‘psycholoog’. Of ‘planoloog’ door planologie succesvol af te ronden, ’arts’ door een medicijnenstudie te voltooien, ‘socioloog’ bij de afronding van de sociologische wetenschap en idem geldt het voor de student theologie die hem of haar verder als ‘theoloog’ door het leven laat gaan. What’s in a name, zou je…

Lees Meer Lees Meer