Nagelaten fragmenten (slot)

Nagelaten fragmenten (slot)

In deze derde en laatste bespreking over het eerste deel van de Nachlaß beginnen we waar we in de vorige bespreking zijn geëindigd; september 1872. Nietzsche was helemaal in de sfeer van Wagner en diens muziek (gedweep noemden sommigen het), was zelfs op uitnodiging van hem bij de eerstesteenlegging van het Festspieltheater in Bayreuth aanwezig en bezocht hem ook frequent in Tribschen waar Wagner toen nog woonde. Die Geburt der Tragödie aus dem Geiste der Musik was verschenen en ook…

Lees Meer Lees Meer

Nagelaten fragmenten (2)

Nagelaten fragmenten (2)

We vervolgen de Nachlaß (deel 1) in de winter van 1870/1871. Na zijn 26e verjaardag schreef Nietzsche: ‘An meinem Geburtstag hatte ich den besten Philologischen Einfall, den ich bis jetzt gehabt habe’, zonder verder in zijn brief aan zijn vriend Erwin Rohde te duiden wat hij precies bedoelt. We weten dat hij zich bezighield met uitstapjes naar de wetenschap, ritme en de metriek die, zoals hij in een andere brief memoreert, zijn verschrikkelijke reis naar Naumburg heeft vergezeld. Aan zijn andere…

Lees Meer Lees Meer

Nagelaten fragmenten (1)

Nagelaten fragmenten (1)

“Toen Nietzsche in 1900 overleed, liet hij een groot aantal schriften na met aantekeningen, ontwerpen, schema’s en aanzetten tot een gedachte, al dan niet uitgewerkt. Deze massa notities bleef onuitgezocht sluimeren in het Nietzsche-archief, tot in de jaren zestig van de twintigste eeuw twee Italiaanse filosofen, Giorgio Colli en Mazzino Montinari, de papieren ordenden en voor publicatie gereedmaakten. Pas bij het verschijnen van de eerste delen in 1967 werd het belang van deze nalatenschap voor een juist begrip van Nietzsches…

Lees Meer Lees Meer

Filosoof. What’s in a name?

Filosoof. What’s in a name?

Door een studie naar de menselijke psyche te volgen en deze studie psychologie met een eigen onderzoek af te ronden, geeft het de student de algemeen en al lang geaccepteerde betiteling ‘psycholoog’. Of ‘planoloog’ door planologie succesvol af te ronden, ’arts’ door een medicijnenstudie te voltooien, ‘socioloog’ bij de afronding van de sociologische wetenschap en idem geldt het voor de student theologie die hem of haar verder als ‘theoloog’ door het leven laat gaan. What’s in a name, zou je…

Lees Meer Lees Meer

Gij zult geen politiek bedrijven

Gij zult geen politiek bedrijven

In het najaar van 1876 schrijft een pas 32-jarige Friedrich Nietzsche een op filosofische leest geschoeide tegenhanger van de bekende Christelijke 10 geboden. Het zijn de thema’s die hem met name in die jaren volop bezighouden; Gij zult volkeren liefhebben noch haten. Gij zult geen politiek bedrijven. Gij zult niet rijk en ook geen bedelaar zijn. Gij zult beroemdheden en invloedrijken uit de weg gaan. Gij zult iemand uit een ander volk dan het uwe tot vrouw nemen. Gij zult…

Lees Meer Lees Meer