Screenwashing?

Screenwashing?

De “Writing Ball”, een typemachine van Deense origine die Nietzsche wegens zijn slechte zicht aanwendde, heb ik altijd een soort gewrocht gevonden. Een ronde bol met het alfabet dat als een egel over een vel papier ligt. Nietzsche heeft er zijn laatste aforistische werken mee geschreven en leefde zelf met de gedachte dat de machine zijn schrijven en wellicht daardoor ook zijn wijze van denken, had beïnvloed; kernachtiger, korter en to the point. Zijn prachtige aforismen, uitkomst van vele wandelingen…

Lees Meer Lees Meer