Das Buch gegen den Tod

Das Buch gegen den Tod

‘Du sollst nicht sterben’, schreef de in Bulgarije geboren denker, schrijver én atheïst Elias Canetti in 1942, een gedachte als een fictief eerste gebod waarmee God de mensheid als het ware uitdaagt. Het zou een mooie titel geweest kunnen zijn voor zijn “Buch gegen den Tod”. Canetti streed met het doodgaan als zijn ultieme vijand. Na zijn dood, een gegeven dat hij nu na zijn overlijden onomstotelijk zou bevestigen als hij daartoe in staat zou zijn, liet de doodsstrijder een flink…

Lees Meer Lees Meer

Bevrijdingsdag met Canetti

Bevrijdingsdag met Canetti

De 70e Bevrijdingsdag in Nederland. Elk weldenkend mens kan er niet om heen dat het pogingen blijven om het juk van onvrijheid van zich af te schudden. Macht om/door/van massa’s blijven in alle tijden en op alle plaatsen om zich heen grijpen als ware het een onderdeel van onszelf; de wil tot macht. Niet over onszelf maar over de ander, het beangstigende, hetgeen ons benauwt en in de diepste krochten van onze ziel de adem ontneemt. Op zo’n Bevrijdingsdag wordt met…

Lees Meer Lees Meer