Das Buch gegen den Tod

Das Buch gegen den Tod

‘Du sollst nicht sterben’, schreef de in Bulgarije geboren denker, schrijver én atheïst Elias Canetti in 1942, een gedachte als een fictief eerste gebod waarmee God de mensheid als het ware uitdaagt. Het zou een mooie titel geweest kunnen zijn voor zijn “Buch gegen den Tod”. Canetti streed met het doodgaan als zijn ultieme vijand. Na zijn dood, een gegeven dat hij nu na zijn overlijden onomstotelijk zou bevestigen als hij daartoe in staat zou zijn, liet de doodsstrijder een flink…

Lees Meer Lees Meer