Een stinkend Europa

Een stinkend Europa

Die eeuwige gespreide armen en bijeengehouden voeten aan houten kruizen, bronzen beelden en gebeitelde marmer platen… De noodzaak zich door relikwieën en symboliek de weg te laten wijzen dan wel deze weg veilig af te leggen, spreekt uit de vele Christelijke driedimensionale uitingen langs de provinciale wegen op de Balkan. En net wanneer ik denk dat we het wel een keer gehad hebben met die overwegend absurde katholieke verering, zeker in termen van verdere ontwikkeling, kom ik ze met honderdtallen…

Lees Meer Lees Meer