Nieuwe cursus van Eric Bolle over Nietzsche

Nieuwe cursus van Eric Bolle over Nietzsche

‘Wat blijft van Nietzsches Zarathustra? Blijft er eigenlijk nog wel iets over van dit boek? Wordt het nog gelezen en is het nog van betekenis voor mensen die nadenken over wat voor hen belangrijk is en naar welke waarden ze zich willen richten?’

Also sprach Zarathustra, ein Buch für Alle und Keinen

Het is de intro van een zeer lezenswaardig artikel op de webblog van Eric Bolle, docent filosofie die op 13 september a.s. op de Hovo (Hoger Onderwijs voor Ouderen in Utrecht) een cursus start over Nietzsche en het nihilisme. Een interessante cursus gezien de inhoud; Nietzsches genealogie van de moraal, de interpretaties van Nietzsche door Martin Heidegger en Georges Bataille en een sessie gewijd aan ‘Also sprach Zarathustra’. Eric Bolle gaat aan de hand van het nieuwste boek van Ann Van Sevenant “Thus replied Zarathustra” verder in op de materie van het klassieke werk van Nietzsche en stelt zichzelf de vraag hoe dit nieuwe boek zich verhoudt tot de Zarathustra van Nietzsche. Al met al een interessante en uitnodigende cursus en voor de geïnteresseerde verwijs ik graag naar bovenstaand artikel uit de pen van Eric Bolle: ‘Helden van de geest’ te vinden op https://ericbolle.wordpress.com/wat-blijft-van-nietzsches-zarathustra/


Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *