Friedrich Nietzsche Online

Friedrich Nietzsche Online

Op de website van Koppelkerk (www.koppelkerk.nl) is te lezen dat vanaf donderdagavond 10 september a.s., Paul van Tongeren opnieuw een viertal (online) filosofiecolleges zal geven bij de Koppelkerk. Dit keer specifiek op enkele thema’s van Friedrich Nietzsche. Uit de tekst in de aankondiging; “Een van de redenen van zowel Nietzsches populariteit als zijn ongrijpbaarheid ligt in zijn meesterschap over de taal. Daarom zal in de colleges vooral worden gewerkt aan de hand van teksten van zijn hand. Enkele colleges zullen voor een deel gewijd worden aan de nauwkeurige lectuur en commentaar van een tekst of tekstfragment. Deels zullen dat teksten zijn over hoe er volgens Nietzsche gelezen moet worden. Deze teksten ontvangt men voorafgaand aan de colleges.” Voor verdere informatie:

https://koppelkerk.nl/agenda/2020/09/10/friedrich-nietzsche/

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *