Fascisme en Friedrich Nietzsche

Fascisme en Friedrich Nietzsche

Janne Wijdeven schreef als student aan de Tilburg University in 2016 een scriptie over de vermeende link tussen fascisme en Friedrich Nietzsche. Als onderzoeker wil ze eerst helder hebben wat fascisme nu eigenlijk is. ‘Wat resteert aan verwerpelijke daden indien Hitler al die miljoenen moorden niet had laten plegen?’ is een vraag die ik zelf regelmatig aan jongeren voorleg. Dan komt de discussie al gauw op gang en is het ook snel duidelijk dat het fascistoïde elke dag welig om ons heen tiert. Ook nu, gehuld in allerlei moderne wolfskleding.

Janne Wijdeven bewandelt een voorzichtig pad wanneer zij stelt dat de zus van Nietzsche ‘wat passages vervalst schijnt te hebben’ en deze ‘snel ontdekt’ zijn. Helaas was het wat meer dan enkele passages en kwamen de ontdekkingen rond de falsificaties helaas pas ruim na de Tweede Wereldoorlog aan het licht.

De scriptie (zie onderstaande link naar de PDF) is toegankelijk geschreven en geeft een solide steun voor scholier of student die zich wat meer in het fascisme als fenomeen wil verdiepen. Of uiteraard wat meer wil weten over die vermeende link tussen Friedrich Nietzsche en het fascisme. Immers, ook in Duitse en andere buitenlandse media en studies blijft het een onderwerp dat onderzoekers de boeken en de pen doet pakken.

http://arno.uvt.nl/show.cgi?fid=142878

zie ook: https://www.friedrichnietzsche.nl/nietzsche-blog/de-filosofen-en-het-nationaal-socialisme/

Adolf Hitler wordt welkom geheten door Elisabeth Nietzsche bij het Nietzsche Archiv in Weimar

Eén gedachte over “ Fascisme en Friedrich Nietzsche

 1. Je zou denken dat als Nietzsche zich tegen het hele politieke spectrum keert, alle politieke kleurtjes, mensen zich zullen realiseren dat wil je tot heet verstaan van Nietzsche komen je letterlijk buiten het denken van het gangbare moet gaan staan. Het is voor mij moeilijk te bevatten dat dergelijk kwartje bij mijn medemens niet schijnt te vallen.

  Also sprach Zarathoestra is voor Nietzsche zijn belangrijkste werk omdat het hier zijn bijbel betreft ‘hoe word ik individu’. In termen van biologie zou ik willen spreken van hoe word ik een solitair dier. Kijk naar de verwijzing van de dolleman met de lantaarn naar het cynisme. Deze vorm van individualisatie gaat hand in hand met zijn monistische opvatting; hij heft het bestaan van God niet op, nee, we hebben God vermoord als een levend wezen dat hij is!

  De moeder van alle achterwerelden, de oorsprong van het dualisme is het bestaan, de simpele logica dat we het niet bestaande niet kunnen denken. Dien ten gevolge bestaat alles! Alles bestaat tot aan God toe, de mens heeft God immers zelf tot bestaan gebracht en bestaat op gelijke wijze als de empirie zelf. Er is geen filosoof geweest dat de macht van God zo gevoeld moet hebben als Friedrich Nietzsche. Er is geen filosoof geweest die zo overweldigd werd door de macht van het idealisme van Plato. Vergeef mij deze uitspraken, maar ik zal laten zien waarom. Friedrich Nietzsche zag een nieuwe God verschijnen, de God wetenschap. Hij stond in het aangezicht van de oude sluwe christelijke vos Immanuel Kant dat stelde dat synthetische oordelen a priori mogelijk zijn. Hoe is dit mogelijk volgens Nietzsche? Krachtens een vermogen! Krachtens een vermogen zijn wij in staat om volmaakt lege begrippen te poneren, produceren, te constitueren die de macht hebben groter dan de ontploffing van een atoombom. groter dan de inslag van een komeet dat de dinosauriër heeft doen wegvagen van deze levende planeet. Iets wat ogenschijnlijk niet meer is dan luchtverplaatsing bij het strottenhoofd heeft een gigantisch effect. Waar vindt het effect van het lege begrip zijn uitdrukking in? In de materie en sociale conventies.

  Nietzsche wees het Darwinisme af als onvolledig, ik realiseer mij nu pas om dezelfde redenen waarom ik delen van het Darwinisme afwijs alleen kon Nietzsche dat niet bevroeden. ‘geleidelijke evolutie’ is een vorm van wetenschappelijk dogmatisme dat op een een of andere wijze een lineair proces veronderstelt. Dat is niet zo. Natuurlijk heeft het leven zich gevormd door aanpassing, maar er is een omslagpunt van aanpassen naar macht over de wereld. Laat dit omslagpunt nu de taal zijn. In de sprookjeswereld van Friedrich Nietzsche kunnen we elke imaginaire wereld/orde maar genereren die we maar willen als we maar inzien welk effect het tot bestaan brengen van lege begrippen hebben.

  Individualisatie is voor Nietzsche een psychologisch proces, het is bizar om te zien dat menig inspirator nog nooit over de velen voorbeelden die Nietzsche beschrijft is gestruikeld. Maar net als dat elke interpretatie over de filosofie van Nietzsche een dualistische interpretatie op een monistische ervaring is gebleken blijkt elke keer weer dat elke interpretatie van het individu van Nietzsche een interpretatie van een kuddedier te zijn.

  Of het nu communisme, neoliberalisme, nationalisme, religieuze opvattingen betreft, het zijn allemaal collectivistische ideologieën en dat kun je herkennen aan het gegeven dat elke ideologie zo hun middelen heeft om het individu te onderwerpen aan het geheel. Hoe zou fascisme in het rijk van solitaire dieren van Friedrich Nietzsche überhaupt mogelijk zijn? Misschien is het mogelijk als ik de werken van Nietzsche van achter naar voren ga lezen, misschien dat ik een dergelijke poging ga wagen.

  Een hiaat in het denken van Nietzsche vind ik persoonlijk de relatie tussen man, vrouw en kind. Levinas heeft dit hiaat proberen te dichten met zijn filosofie van de ander. Liever kijk ik naar de relatie naar man, vrouw en kind. De vrouw als representatie van de natuur, scheppende natuur, barende van het kind. De man als representatie van de geest, dat wil zeggen, representatie van het lege begrip. Wat is het lege begrip anders dan dan onze toegangsdeur tot de vrijheid; we kunnen elk sprookje genereren die we maar willen. Wat er mis is in de samenleving is dat we taal van de man spreken dat naar buiten is gericht waardoor het ressentiment ontstaat en voortwoekert. Doordat de vrouw ook is gevormd door de taal van de man is de taal van de vrouw, de taal van de vrouw en dus de natuur is ons vreemd. Het egoïsme zit vooral in de man, universeel is het moederinstinct, de moederliefde; iedere man die moederliefde heeft gekend weet hoe onvoorwaardelijk en zelfopofferend deze liefde is. Aanschouw bijvoorbeeld eens een moedereend met haar kroost. Het gaat niet om MIJN vrijheid, het gaat om de vrijheid van het nageslacht. Evolutie van vrijheid. Ik leef in een samenleving van dor hout waarvan we brandhout zouden moeten maken omdat er iets goed mis is met de opofferingsgezindheid met betrekking tot ons nageslacht. De leraren van vandaag willen hun vruchten aan de boom van de leerlingen in plaats van hun leerlingen autonomie te verlenen. Het mannelijk instinct zou zich naar de vrouw moeten gaan richten is mijn advies.

  Het grootste bewijs dat we de taal van de man spreken is Sigmund Freud. Freud relateerde het psychische aan seksualiteit. Dat is precies het mannelijk instinct dat seksualiteit wil normeren. Waarom? Omdat door normering de man macht verwerft over de vrouw met betrekking tot het veiligstellen van het eigen nageslacht! Daar komt onze preutsheid vandaan. Waarom denkt u zelf dat in dit opzicht Baudet, Wilders en de moslim precies dezelfde waardeoordelen hebben met betrekking tot seksualiteit( zie npo programma voor kinderen waar ze naakt mensen te zien krijgen)?

  Nietzsche en fascisme? Na de helft van het lezen was ik afgeknapt en dacht ik er het mijne over. Probeer eens het kuddedier in jezelf te herkennen.

  Ken uzelve, weet wat u tot bestaan brengt.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *