Het Nietzsche gevoel…

Het Nietzsche gevoel…

‘Om Nietzsche heen gaan staan, aan hem snuffelen en dan langzaamaan wat dieper in hem doordringen…’. Een andere benadering dan een strikt wetenschappelijke analyse. Maar ook na het snuffelen blijkt Nietzsche , zeker na de Zarathustra, iets in zich te bergen dat er voor zorgde dat bij meerdere leden van een vriendenclub uit Tilburg Nietzsche onder hun huid ging zitten. Vrienden zoals Joep Dohmen, Jan Keij en wijlen Gerd Schank reizen naar historische plekken om daar gezamenlijk in gesprekken Nietzsche…

Lees Meer Lees Meer

De Übermensch van Nietzsche

De Übermensch van Nietzsche

FARO, steunpunt voor roerend en immaterieel erfgoedveld, gevestigd in Brussel en met een grote variëteit aan culturele onderwerpen op hun website (www.faro.be), plaatste twee dagen voor de 167e verjaardag van Nietzsche een kort maar ook verhelderend artikel over de Übermensch. In deze uitleg die vanwege z’n lengte veel te summier is, komen ook de ‘wil tot macht’ en ‘Amor fati’ voorbij. In een notendop: https://faro.be/erfgoeddag/nieuws/de-uebermensch-van-nietzsche

Nietzsche 100 jaar dood

Nietzsche 100 jaar dood

Bij de 100e sterfdag van Nietzsche plaatste het Filosofiemagazine in augustus 2000 een kort artikel dat tevens diende ter introductie tot meer artikelen over Friedrich Nietzsche. “God is dood” wordt kort aangetipt maar hoe geef je de gemiddelde lezer van dit magazine een verdieping van dat begrip dat voor sommigen niet veel verder gaat dan een vorm van atheïsme en ontkerkelijking? Want wie heeft hem vermoord? En wat gebeurt er heden ten dage nu we scheep zijn gegaan en het land…

Lees Meer Lees Meer

Het Europese nihilisme dat niemand schijnt te deren

Het Europese nihilisme dat niemand schijnt te deren

Naar aanleiding van de presentatie van het boek “Het Europese nihilisme, Friedrich Nietzsche over de dreiging die niemand schijnt te deren’, een nieuwe en zeer interessante publicatie van Paul van Tongeren, wijdde VOX, het onafhankelijke Magazine van de Radboud Universiteit, op 6 maart 2012 een korte bespreking aan dit boek.