Literatuur

Literatuur

Werken van Nietzsche:

 • Also sprach Zarathustra
 • David Strauss
 • Der Fall Wagner
 • Nietzsche contra Wagner
 • Die fröhliche Wissenschaft
 • Die Geburt der Tragödie
 • Götzen Dämmerung
 • Der Antichrist
 • Jenseits von Gut und Böse
 • Menschliches, Allzumenschliches
 • Morgenröthe
 • Nachlaß :     1875-1879, 1880-1882, 1882-1884, 1884-1885, 1885-1887, 1887-1889
 • Nutzen und Nachteil der Historie für das Leben
 • Richard Wagner in Bayreuth
 • Sämtliche Briefe (1-8)
 • Schopenhauer als Erzieher
 • Zur Genealogie der Moral

Noot: De meeste werken heb ik gelezen in de uitgave van Karl Schlechta, Friedrich Nietzsche Werke in drei Bänden, Carl Hanser Verlag (1966). Sommige werken, met name Sämtliche Briefe en de Nachlaß, ook herlezen in de uitgave van Giorgio Colli und Mazzino Montinari: Kritische Studienausgabe.

Eveneens in vertaling gelezen werken van Nietzsche:

 • Aldus sprak Zarathoestra, Boom (vert. W. Oranje)
 • Aldus sprak Zarathoestra, Wereldbibliotheek (vert. P. Endt en H. Marsman)
 • De antichrist (vert. P. Hawinkels, herzien door Michel van Nieuwstadt)
 • De vrolijke wetenschap, De Arbeiderspers (vert. P. Hawinkels)
 • Ecce Homo (vert. P. Hawinkels)
 • Genealogie der moraal, De Arbeiderspers (vert. T. Graftdijk)
 • Menselijk, al te menselijk, De Arbeiderspers (vert. T. Graftdijk)
 • Nagelaten fragmenten delen 1 t/m 6 (Vert. Michel van Nieuwstadt)
 • Oneigentijdse beschouwingen, De Arbeiderspers (vert. T. Graftdijk)
 • Voorbij goed en kwaad , De Arbeiderspers (vert. T. Graftdijk)

Gelezen Duitse werken over Nietzsche:

 • Andreas-Salomé, Lou: Nietzsche in seinen Werken (Insel Taschenbuch)
 • Decker, Kerstin: Nietzsche und Wagner, Geschichte einer Hassliebe (Propyläen)
 • Drews, Arthur: Nietzsches Philosophie (Carl Winter’s Universitätsbuchhandlung)
 • Eichberg, Ralf: Friedrich Nietzsche in Mitteldeutschland (Mitteldeutscher Verlag)
 • Fleischer, Margot: Der “Sinn der Erde” und die Entzauberung des Übermenschen (Wissenschaftliche Buchgesellschaft)
 • Frenzel, Ivo: Nietzsche (RoRoRo Bildmonographien)
 • Görner, Rüdiger: Nietzsches Kunst
 • Hoyer, Timo: Nietzsche und die Pädagogik, Werk, Biografie und Rezeption (Königshausen & Neumann)
 • Janz, Curt Paul: Friedrich Nietzsche, Biographie Band 1, 2, 3 (DTV Wissenschaft)
 • Kleist, Jürgen: Nietzsche in Turin, eine Novelle (Info Verlag Karlsruhe)
 • Köhler, Joachim: Friedrich Nietzsche & Cosima Wagner (Rowohlt)
 • Köhler, Joachim: Nietzsche (Claasen Verlag)
 • Körber, Thomas: Nietzsche nach 1945 (Königshausen & Neumann)
 • Kutzner, H.: Nietzsche, diesseits der Kräfte, diesseits der Bilder (Gerstenberg Verlag, Hildesheim)
 • Lessing, Theodor: Nietzsche (Ullstein Verlag Berlin)
 • Literaturmagazin 12: Nietzsche (Rowohlt)
 • Mann, Golo: NIetzsches unsterbliche Gedanken
 • Niemeyer, Christian: Nietzsches andere Vernunft, psychologische Aspekte in Biographie und Werk (Wissenschaftliche Buchgesellschaft)
 • Ottmann, Henning: Nietzsche Handbuch, Leben-Werk-Wirkung (J.B. Metzer Verlag)
 • Podach, Erich: Der kranke Nietzsche, Briefe seiner Mutter an Franz Overbeck
 • Raabe, Paul: Spaziergänge durch Nietzsches Sils-Maria (Arche Literatur Verlag)
 • Riedel, Manfred: Nietzsche in Weimar, ein deutsches Drama (Reclam Leipzig)
 • Ross, Werner: Der ängstliche Adler, Friedrich Nietzsches Leben (DTV Biographie)
 • Ross, Werner: Der wilde Nietzsche oder die Rückkehr des Dionysos (Deutsche Verlags-Anstalt)
 • Ryogi, Okochi: Wie man wird, was man ist, Gedanken zu Nietzsche aus Östlicher Sicht (Wissenschaftliche Buchgesellschaft)
 • Safranski, Rüdiger: Nietzsche, Biographie seines Denkens (Carl Hanser Verlag München)
 • Schmidt-Grépály, Rüdiger: Lernt mich gut lesen!
 • Schmidt, Hermann Josef: Nietzsche, eine Streitschrift (Alibri Verlag Aschaffenburg)
 • Stegmaier, Werner: Nietzsches Genealogie der Moral (Wissenschaftliche Buchgesellschaft)
 • Steiner, Rudolf: Friedrich Nietzsche, ein Kämpfer gegen seine Zeit (Rudolf Steiner Verlag, Dornach/Schweiz)
 • Stiftung Weimarer Klassik: Friedrich Nietzsche, Chronik in Bildern un Texten (DTV)
 • Ulmer, Karl: Nietzsche, Einheit und Sinn seines Werkes (Dalp Taschenbücher)
 • Wehr, Gerhard: Friedrich Nietzsche, der “Seelen-Errater” als Wegbereiter der Tiefenpsychologie (Aurum Verlag)

Gelezen Nederlandse/vertaalde werken over Nietzsche:

 • Beerling, R.F.: Het wankelende westen; Nietzsche en de kritiek op de Europese cultuur (van Loghum Slaterus)
 • Bleeckere, Sylvain De en Erik Oger: Landschappen van Nietzsche, kunst, wetenschap, leven en moraal (Uitgeverij Pelckmans, Kapellen)
 • Bolle, Eric: Macht en verlangen, Nietzsche en het denken van Foucault, Deleuze en Guattari (Sun, Nijmegen)
 • Bossche, Marc Van den en Maurice Weyembergh: Links Nietzscheanisme (Uitgeverij Damon, Budel)
 • Chamberlain, Lesley: Nietzsche in Turijn
 • Claessens, Peter: Alle lust wil eeuwigheid, het magistrale levensscenario van Friedrich Nietzsche (Uitgeverij De Arbeiderspers, Amsterdam)
 • Deleuze, Gilles: Nomaden-denken (Sun, Nijmegen)
 • Duhamel, Roland: Kerngedachten van Friedrich Nietzsche (De Nederlandse Boekhandel)
 • Duverger, A.: Friedrich Nietzsche, een levensbeeld (J. Van Loo, Amsterdam)
 • Ester, Hans en Meindert Evers: In de ban van Nietzsche (Uitgeverij Damon)
 • Foucault, Michel: Nietzsche, de genealogie, de geschiedschrijving (Sun, Nijmegen)
 • Gelre, Henk van: Friedrich Nietzsche en de bronnen van de westerse beschaving delen 1, 2, 3 en 4 (Ambo Baarn)
 • Graeve, Peter de: Friedrich Nietzsche: chaos en (ver)wording (Sun, Nijmegen)
 • Groot, Ger: Vier ongemakkelijke filosofen: Nietzsche, Cioran, Bataille, Derrida (Sun, Nijmegen)
 • Hagen, Jaap: Nietzsche’s weerklank in Nazi-Duitsland (Uitgeverij Aspekt, Soesterberg)
 • Hollingdale, R.J.: De draagbare Nietzsche (Prometheus, Amsterdam)
 • Hostens, Arnout: Friedrich Nietzsche – kind van zijn tijd (Agora Kampen)
 • IJsseling, Hester: Over voorwoorden – Hegel, Kierkegaard-Nietzsche (Uitgeverij Boom, Amsterdam)
 • Janz, Curt Paul: Friedrich Nietzsche delen 1, 2 en 3 (Tirion, Baarn)
 • Jaspers, Karl: Nietzsche en het christendom (Bijleveld)
 • Kalsbeek, L.: Van christen tot antichrist, uit het leven en denken van Friedrich Nietzsche en over zijn invloed op de moraal (Kok, Kampen)
 • Keij, Jan: Nietzsche als opvoeder of: Hoe een mens wordt wat hij is (Uitgeverij Klement, Zoetermeer)
 • Kleinrensink, Gerrit Jan: De zaak Nietzsche (Uitgeverij Vriendenlust, Nijmegen)
 • Lannoy, J.C.: Dionysos of God, een inleiding tot het binnenwereldlijk denken van Friedrich Nietzsche (Orbis & Orion)
 • Mann, Thomas: Schopenhauer en Nietzsche (uitgeverij Aspekt, Soesterberg)
 • Marsman, H.: Inleiding tot Nietzsches Also sprach Zarathustra (Em. Querido’s Uitgeverij , Amsterdam)
 • Meewis, Wim: De filosofie van Friedrich Nietzsche: radicaliseringen van een chronisch zieke (Uitgeverij C. De Vries-Brouwers, Antwerpen-Rotterdam)
 • Prideaux, Sue: Ik ben dynamiet (De Arbeiderspers, vert. uit het Engels)
 • Reddingius-Salomonson, F.: Een weg tot Nietzsche (Servire, Den Haag)
 • Ries, Wiebrecht: Friedrich Nietzsche, hoe de “ware wereld” eindelijk een fabel werd (Van Gorcum, Assen)
 • Schaap, Sybe: Het onvermogen te vergeten, Nietzsche’s herwaardering van de waarheidsvraag (Uitgeverij Damon, Budel)
 • Schaap, Sybe: De mens als maat, Nietzsche’s worsteling met het ressentiment.
 • Scholte, J.H.: Nietzsche, de denker en dichter (Hollandia, Baarn)
 • Schubart, Walter: Dostojewski en Nietzsche, de symboliek van hun leven (Uitgeverij de Librije, Haarlem)
 • Tongeren, Paul van en Max Noordhoek: Friedrich Nietzsche & Malwida von Meysenbug, briefwisseling (Uitgeverij Klement, Kampen)
 • Tongeren, Paul van: Het Europese nihilisme, Friedrich Nietzsche over een dreiging die niemand schijnt te deren (Vantilt)
 • Tongeren, Paul van: Nietzsche als arts van de cultuur, diagnoses en prognoses (Kok Agora, Kampen)
 • Tongeren, Paul van: Nietzsche (Elementaire deeltjes)
 • Van den Dikkenberg; Berry: Genialiteit in het vroegste werk van Friedrich Nietzsche
 • Visser, Gerard: Nietzsche & Heidegger: een confrontatie (Sun, Nijmegen)
 • Visser, Gerard: In gesprek met Nietzsche (VanTilt, Nijmegen)
 • Voorsluis, B: Nietzsche en het postmodernisme (Kok, Kampen)
 • Weijers, Els: Nietzsche als verteller, hoe het lichaam wordt wat het is (Agora, Kampen)

 

20130818-_mg_0166